Sillamäe Gümnaasiumi huvipooled sõlmisid kvaliteedikokkuleppe

Sillamäe Gümnaasium peab gümnaasiumi jätkusuutlikkuse tagamisel tähtsaimaks eesmärgiks kvaliteedi tagamise nii õppimises kui õpetajatöös. Õpilaste igakülgse arengu ja kvaliteetse õppe tagavad kõigi gümnaasiumi huvipoolte ühised pingutused ja pühendumine, kaasaegse koolikeskkonna loomine, õppe mitmekesisus ja elulähedus, teoreetilise ja praktilise õppe tasakaal.

1.septembril sõlmisidki Sillamäe Gümnaasiumi jätkusuutlikkusest ja kõrge kvaliteediga õppest huvitatud osapooled: õpilased, hoolekogu, õpetajad, administratsioon ja Sillamäe linnavalitsus - Sillamäe gümnaasiumi KVALITEEDIKOKKULEPPE.

Kvaliteedikokkuleppega ühines ka Haridus- ja Teadusministeerium, kes saatis gümnaasiumile TOETUSKIRJA, milles väljendas igakülgset toetust Sillamäe Gümnaasiumile püüdlustes pakkuda õpilastele valikute- ja võimalusterohket ning kõrgekvaliteedilist gümnaasiumiharidust. HTM toetuskirjas on muuhulgas öeldud: "Sellise keskkonna loomine, mis toetab iga õpilase ja koolitöötaja individuaalset arengut on ettevõtmine, mis on järgimist väärt."

KVALITEEDIKOKKULEPE on eelkõige ühiste huvide väljendus ja lubadus teha koostööd püüeldes parimate tulemuste poole.

Jõudu ja energiat kõikidele koostööpartneritele ja huvipooltele, kes toetavad Sillamäe Gümnaasiumi tegevust.

Arno Kaseniit

direktor