Õppeekskursioon Tallinnasse

18. septembril  toimus esimene ühine õppesõit 10. kl. õpilastele. Seekord oli reisisihiks EV pealinn Tallinn. Rahvusraamatukogus vaadati Tuthanghamoni varakambri aarete näitust.  Edasi  tutvuti lähemalt vanalinna ajalooliste ja kaunite paikadega.

Pärastlõunal  ootas  noori gümnasiste, kodulinnast  Sillamäelt pärit ja praegu  Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna nooremteadur,  Maksim Butsenko.

Noored said teada palju huvitavat karjääriplaneerimisest ja  edasiõppimisvõimalustest  Tehnikaülikoolis.