NÄDAL Sillamäe Gümnaasiumis

Veel kaks nädalat jääb õppeveerandi lõpuni. Sellel õppenädalal on Sillamäe Gümnaasiumi õpilastel ees taas väga tihe õppimine ja mitmed õppekäigud

  • 6. oktoobril alustame valikkursusega Avalik kõne. Õpetaja Anne Meldre.
  • 7.oktoobril sõidavad 12R2 ja 11B klasside õpilased projekti "Minu Riik" programmi järgi Tallinnasse (õpetaja Veiko Jõeäär)
  • 8.oktoobril sõidavad 12R1 ja 11A klasside õpilased projekti "Minu Riik" programmi järgi Tallinnasse (õpetaja Aive Küng)
  • 9.oktoobril toimub 10ndate klasside õppekäik Haljala Gümnaasiumisse Lääne-Virumaale ja 11.klasside õppekäik Kiviõli 1.keskkooli
  • 9.oktoobril toimub Gümnaasiumis SA Innove poolt korraldatud keeleõpetajate koolitus "Võõrkeelte ainekavade ja töökavade koostamine"
  • 10.oktoobril läheb gümnaasiumi õpilasesindus visiidile Viljandi Riigikooli