Koostöö, lõiming ja keeleõpe

Sillamäe Gümnaasiumi õpilased külastasid sellel õppenädalal mitmeid koole:

10ndad klassid õppisid Haljala Gümnaasiumis, 11ndad klassid Kiviõli 1.keskkoolis ja õpilasesindus käis külas Viljandi Riigigümnaasiumis. Õppimine ja viibimine eestikeelses keskkonnas aitas meie õpilastel arendada oma keeleoskust ja sõbralik vastuvõtt tuli kasuks meie õpilaste silmaringi laiendamisele ning sotsiaalsete ja suhtlusoskuste paranemisele.

AItäh, HALJALA GÜMNAASIUM,

Aitäh, KIVIÕLI 1.KK,

Aitäh, VILJANDI RIIGIGÜMNAASIUM!