Gümnaasiumi töökorraldus koolivaheajal

Kantselei avatud kl E-K kl 9-15

Esmaspäeval 20.oktoobril

  • kl 10-11.30 õpetajate koolitus "Õppekäikude korraldamine"
  • kl 12.15-14.30 õpetaja koolitus "Õpilase arengut toetav hindamine"

Teisipäeval 21.oktoobril

  • kl 10-11.30 Õppenõukogu koosolek
  • kl 12.15-14.00 Õpetajate koolitus "Klassijuhataja koostöö"
  • kl 16.00- 17.30 ÜMARLAUD: õppe- ja kasvatustöö küsimused. Osalevad lastevanemate esindajad, õpetajad, õpilasesindus ja juhtkond.

Kolmapäeval 22.oktoobril

  • kl 9.30 spetsialistide koolitus
  • kl 10-11 õpetajate koolitus "Üldpädevuste arendamine - ettevõtlik kool"
  • kl 11-11.45 õpetajate ja spetsialistide koolitus "Psühholoogilise õhkkonna loomine tervisetasakaalu hoidmisel"