Rahatarkuse tunnid Ida-Virumaa koolides

    

Sillamäe Gümnaasium ja majandusõpetaja Arno Kaseniit korraldasid juba teist korda rahatarkuse tundide läbiviimise Ida-Virumaa koolides.

Rahatarkuse tundide projekti idee sai alguse HTM-i, Finantsinspektsiooni, Pangaliidu ja Tallinna Börsi tellimusel tehtud Finantskirjaoskuse õppematerjalide koostamise projekti lõppemise järel. Tekkis vajadus tutvustada koolides mitmete Eesti Majandusõpetajate Seltsi õpetajate poolt koostatud rahatarkust õpetavate õppematerjalide kasutamise võimalusi. Finantskirjaoskuse õppematerjalide koostamise projekti juhtis projektimeeskond, kuhu kuulusid Sillamäe Gümnaasiumi majandusõpetaja ja direktor Arno Kaseniit, Eesti Majandusõpetajate Seltsi esinaine Elbe Metsatalu ja Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Ene Saar.

IVOL-i poolt toetatud rahatarkuse tundide I projektis ( sügis 2013)  osales 5 kooli ja ligemale 100 õpilast. II projektis (kevad 2014) osales juba üle 120 õpilase ja 10 õpetajat kuuest Ida-Virumaa koolist.

Rahatarkuse tunnid olid valdavalt huvitavad ja kasulikud. Projektimeeskond loodab selliseid projekte ka edaspidi ellu viia ja niimoodi finantskirjaoskust Ida-Virumaa koolides edendada.

Täname kõiki Rahatarkuse tundide projektis osalenud õpetajaid ja õpilasi ning suured tänud IVOL-ile toetuse eest.

Arno Kaseniit

projektijuht