Sillamäe Gümnaasiumi koostöö linna koolidega

Juba kolmnandat aastat töötav uus Sillamäe Gümnaasium teeb tihedasti koostööd meie linna põhikoolidega. Heaks näiteks on koostöös Vanalinna Kooliga orienterumispäeva ja laupäevakooli korraldamine, kirjandusballil ja teistel õpilasüritustel vastastikune osalemine. Üheks heaks ja toredaks näiteks on meie bioloogiaõpetaja tegevus loodusvaldkonna õppesuuna klasside õpetamisel, kuhu on kaasatud ka Vanalinna Kooli õpilased. Jaanuarikuus korraldaski bioloogiaõpetaja Natalja Hripunova gümnaasiumi õpilaste avatud tunni Vanalinna Koolis. Bioloogia tund konverentsina oli igati sobiv järjekordse bioloogia kursuse lõpetamiseks. Gümnaasiumiõpilasi tulid vaatama-kuulama ka põhikooli õpilased - loodetavasti paljud neist saavad tulevikus Sillamäe Gümnaasiumi õpilased.

Sillamäe Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja avatud tunnist saate rohkem lugeda Vanalinna Kooli projektiblogist siin...   või Sillamäe Vestniku artiklist siin...