Eesti keel teise keelena Sillamäe linna olümpiaad

Sellel õppeaastal alustas tööd Sillamäe linna eesti keele kui II keele õpetajate ainesektsioon. Sillamäe põhikoolide, Sillamäe Gümnaasiumi ja Sillamäe kutsekooli õpetajad saavad kokku ja arutavad eesti keele õpetamisega seotud küsimusi.Ka olümpiaadide, keelepäevade jt ühisürituste korraldamine on õpetajate koostöös oluline teema ja õpilaste eesti keele oskuse arenguks vajalikud tegevused.