Meie õpilased Läänemaal Saunjas õppekäigul

Käesoleva nädala kolmapäeval toimus looduse õppetooli poolt korraldatud õppekäik ligemale 40-le õpilasele Läänemaale Saunja loodushariduskeskusesse. Pikk sõit tasus ära - need vaated, mida nägid meie õpilased ja õpetajad olid võrratud- sajad luiged Matsalu lahel- see oli enneolematu vaatepilt. Õppekäiku toetas Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õppepäeva käigus räägiti Läänemere ajaloost ja geograafiast ning veereostusest. Praktilise osa raames tegid õpilased veeanalüüsi uurimaks vee omadusi ja ohtlike ainete sisaldust vees. Suured tänud KIKI-i töötajatele toetuse eest. Suured tänud looduse õppetooli juhatajale õpetaja Irina Ivanovale ja õpetajatele Julia Zahharovale ja Galina Stolovale, kes pika reisi ette valmistasid ja koos õpilastega ka läbi tegid. Sillamäe Gümnaasium võimaldab ka edaspidi õpilastele õppida praktilises keskkonnas sealhulgas ka eestikeelses keskkonnas- kõik see arendab õpilasi igakülgselt.