Sillamäe Gümnaasiumi õpilased taas vabariiklikul olümpiaadil

Sillamäe Gümnaasiumis pööratakse suur tähelepanu õppekvaliteedile ja õpilaste arengule. Meie õpilased osalevad paljudel olümpiaadidel ja nii mõneski valdkonnas saavutame väga häid tulemusi. Sillamäe Gümnaasiumi õpilased on igal aastal tõusnud ka vabariiklikule tasemele ja oselenud aineolüpiaaadide lõppvoorudes. Käesoleval õppeaastal läbis tiheda konkursi  ja kutsuti vabariiklikule olümpiaadile neli meie gümnasisti - seekord eesti keel teise keelena olümpiaadile Tallinna Ülikooli. Sillamäe Gümnaasiumit esindasid ja hoidsid kõrgel kooli au Anastassia Ishkova (10L), Nikita Jefimov  ja  Andrei Morozov  (10L)  ja vanemas vanuserühmas Angelina Tregubova (12L kl). 

23. märtsi varahommikul algas meie õpilaste rongireis Tallinnasse. Vabariikliku  olümpiaadi  läbiviimine oli planeeritud terveks päevaks. Kirjalik töö kirjutati kahes voorus. Väga huvitavalt oli organiseeritud ka olümpiaadi suuline osa. Noortel oli võimalus suhelda oma eakaaslastega, võrrelda oma  eesti keele oskust. Kokku osales  50 vene keelt kdukeelena rääkivat noort üle  Eestimaa. Eesti keele oskuses tuli võistelda noortega Pärnust, Tallinnast, Rakverest, Tartust, Narvast  jne.  Meie õpilaste seast osutus parimaks Andrei Morozov, kes saavutas 11.koha. Angelina ja Nikita jagasid 16-17 kohta, mis on samuti vabariigi tasandil väga hea tulemus.

Iseenesest on see tubli tulemus ja jätkame järgmisel aastal. Väga tähtis on ka saadud kogemus. Päev lõppes huvitava ekskursiooniga  Tallinna Ülikoolis ja piduliku kohvilauaga.

 Suur tänu meie tublidele õpilastele ja edu juba järgmise aasta olümpiaadil!

SG Keelte õppetooli juhataja Margit Karina - Tarassova