Sillamäe volikogu pidas istungit gümnaasiumi õpetajate toas

Linnavolikogu selle aasta järjekordne koosolek toimus ebaharilikes tingimustes - saadikuid võõrustas seekord Sillamäe Gümnaasium, kõige noorem, vaid 3-aastane linna hallatav haridusasutus, mis alustas tegevust 2012. a 1.septembril unikaalse puhta gümnaasiumina.

Üks peamistest põhjustest, miks koosolek just Viru 26 asuvas koolihoones korraldati, oli asjaolu, et  veebruaris lõppes gümnaasiumi renoveerimise II etapp. Koolihoone kapitaalse uuendamise plaane hakati pidama juba 5 aastat tagasi kui arutati lisaks koolivõrgu korrastamisele ka linna raamatukogu paiknemise küsimust. Toona otsustati, et lisaks koolile saab Viru 26 hoones olema ka linna keskraamatukogu. Tänaseks on läbitud kapitaalremondi kaks etappi - koolihoone soojustus (AS Vant)  ja õppekorpuse renoveerimine (AS Scandec).Paralleelselt siseremondiga tehti  2014. a sügisel ka välitööd  - maja ümber korrastati haljastust, parklaid ja kõnniteid (OÜ EG Tartust)

.Õppekorpuse avamine 23.03.2015 - IV veerandi I päev

III etapina on plaanis remontida hoone õppekorpuse I korrus raamatukogu tööks. Järgnevate etappidena on plaanis renoveerida  söökla ja köök ning renoveerimistööd peaks lõppema spordirajatiste uuendamisega - kool saab uue staadioni ja pallimänguplatsid.

Kõiki neid küsimusi arutati ka linnavolikogu koosolekul, kus ettekande renoveerimistööde kohta ja kooli tegevusest tegi gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit. Raamatukogu ületoomise plussid ja muud asjaolud tõi välja Sillamäe raamatukogu juhataja Elvira Sidorova. Ehitustööde aja ja raha kohta tegi ettekande aselinnapea Aleksandr Kanev. Linnavolikogu saadikud said põgusa ekskursiooni käigus tutvuda gümnasistide õppimistingimustega uutes ja maitsekalt kujundatud klassiruumides. Paljude arvates on tegemist linna kõige ilusama kaasaegsema hoonega.

Sillamäe Gümnaasiumi koolipere - töötajad ja õpilased on tänulikud linnavolikogule ja linnavalitsusele sellise otsustavuse ja hoolivuse eest, tänu millele on gümnaasiumi töö ja õppimistingimused tõesti parimad. Oleme uhked oma kooli üle!