TÄNA on LAK-õppe PÄEV

Ilmselt on kõigile võõrkeeleõpetajatele ja vene keeles õppivaid õpilasi õpetavatele õpetajatele tuntud lühend LAK. LAK - see on lõimitud aine - ja keeleõpe. LAK-õppes on mitu eesmärki - keelealased eesmärgid, ainealased eesmärgid ja õpioskuste alased eesmärgid. Sillamäe Gümnaasium arendab ainealases õppes LAK-õpet , toetades sel viisil ka õpilaste eesti keele arengut. Gümnaasiumis õpetatakse LAK-metoodika põhimõtetel koos eesti keele õpetamisega kokku 60% kursustest.

Aprillikuu on LAK-õppe kuu. Sillamäe Gümnaasiumis on käesolev nädal LAK-õppe nädal. Meie kooli külastavad sellel nädalal eesti keeles õppivad õpilased Kiviõli 1.keskkoolis (7.aprillil) ja Haljala Gümnaasiumist (8.aprillil). Esmaspäeval toimus meil esimene 11klassi õpilaste uurimistööde kaitsmine. Õpilased tutvustasid ennast eesti keeles, kirjutasid uurimistöö resümee eesti keeles.

Meie õpetaja Anne Meldre, kes on kooli LAK-õppe koordinaator osaleb 9.aprillil LAK-õppe konverentsil-koolitusel Tallinnas.

Edu teile õpetajad, kes kasutavad LAK-õppe metoodikat!