ÕPPENÕUKOGU

Sillamäe Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu tegevust reguleerivad dokumendid

 ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2021/2022 ÕPPEAASTAL

ÕPPENÕUKOGU TOIMUMISAJAD

  • Õppenõukogu 1.-6/22/1  02.03.22
  • Õppenõukogu 1.-6/22/2  23.03.22
  • Õppenõukogu 1.-6/22/3  20.06.22 
  • Õppenõukogu 1.-6/22/4  20.08.22

 

_____________________________________________________________________________________

Õppenõukogu dokumentide arhiiv