ÕPPENÕUKOGU

Sillamäe Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu tegevust reguleerivad dokumendid

 ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2018/2019 ÕPPEAASTAL

ÕPPENÕUKOGU TOIMUMISAJAD

  • Õppenõukogu 1.-6/18/1  23.oktoobril 2018
  • Õppenõukogu 1.-6/18/2  28.veebruaril 2019
  • Õppenõukogu 1.-6/18/3  22.aprillil 2019

______________________________________________________________

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2017/2018 ÕPPEAASTAL

ÕPPENÕUKOGU TOIMUMISAJAD

 ___________________________________________

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2016/2017 ÕPPEAASTAL

 Õppenõukogu tegevuskava 2016/2017 õa

  • Õppenõukogu 1.-6/16/1  
  • Õppenõukogu 1.-6/16/2 
  • Õppenõukogu 1.-6/16/3 
  • Õppenõukogu 1.-6/16/4 
  • Õppenõukogu 1.-6/16/5
  • Õppenõukogu 1.-6/16/6

___________________________________________________________________

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2015/2016 ÕPPEAASTAL

 ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS 2014/2015 ÕPPEAASTAL

Õppenõukogu dokumentide arhiiv