Sillamäe Gümnaasiumi tublid õpilased linnapea vastuvõtul

Traditsiooniliselt, õppeperioodi lõpus kutsub Sillamäe linnapea üldhariduskoolide, huvikoolide ja muusikakooli tublimaid õpilasi pidulikule vastuvõtule. Seekord olid vastuvõtule kutsutud olümpiaadidel ja mitmesugustel konkurssidel edukalt osalenud õpilased ja neid juhendanud õpetajad.

Vabariiklikul eesti keele kui võõrkeele olümpiaadil hästi esinenud Anastassia Ishkova (10L)

Eesti keele kui võõrkeele vabariiklikul olümpiaadil 11.koha saanud Andrei Morozov (10L).

Aleksei Lutkov, mitmetel maakonna tasandi olümpiaadidel esimese kolme hulgas (12L)

Sillamäe Gümnaasium on uhke oma tublide õpilaste üle! Oleme tänulikud ja uhked ka nende tublide õpilasi juhendanud õpetajate üle.