Sillamäe Gümnaasiumi õpilasmalev juba teist korda Alutaguse õpilasmalevate seas

Suvine töömalev toimus sel aastal 29.06-12.07.2015. Sillamäe Gümnaasiumi rühmas oli 15 aktiivset ja tegusat noort vanuses 14-18 eluaastat. Malevlaste põhiülesanneteks olid heakorratööd Sillamäe linna territooriumil: lasteaedades, lastekodus, linna pargis ja Sillamäe gümnaasiumis. Samuti noored malevlased võtsid osa  nii oma  rühma tegevustest kui  veetsid lõbusalt aega üheskoos teiste maleva rühmadega  (Alutaguse õpilasmalev on üheksa valla noori ühendavtöömalev).

 Noored tegid 4 tundi päevas jõukohast tööd: rohimine, vaipade ja madratsite kloppimine, linnapargis pinkide ja lasteaia inventari värvimine, ruumide ja õueala korrashoid, samuti loominguline töö – kooli fuajee kaunistamine. Iga malevlasega oli sõlmitud tööleping ja laagri viimasel päeval said noored oma esimesed palgalipikuid .

Noorte tagasiside töömalevast oli hea ja positiivne. Neile meeldisid väljakutsuvad tööülesanded, maitsvad lõunad, ühistegevused peale tööd ja suhtlemine teiste Alutaguse maleva rühmadega. Maleva avaüritus toimus Jõhvis, rannapidu Kauksis, lõpupidu Toilas. Gõmnaasiumi malev tegi lõpiuekskursiooni Lääne-Virumaal asuvasse Lontova seiklusparki.

Meie malevarühm sõbrustas ja tegi ühisüritusi meie naabritega  – Vaivara õpilasmalevaga.Koos tehti sporti, kõpsetati pelmeene, käidi üksteisel külas.

Sillamäe rühma parimaks malevlaseks sai valitud Andrei Morozov, kes oli alati aktiivne ja lõbus nii töö ajal kui vabal ajal – ettevalmistamisel ühisüritusteks.

Täname kõiki malevlasi ja nende vanemaid toreda malevaaja eest. Täname Sillamäe Gümnaasiumi juhtkonda ja Sillamäe linnavalitsust, kelle toel juba II õpilasmalev teoks sai.

Tatjana Juhkam, laagri juhataja

Lada Fomicheva, laagri kasvataja