Sillamäe Gümnaasium võttis kasutusele uue õppeinfosüsteemi Stuudium

Alates uuest õppeaastast on Sillamäe Gümnaasiumis kasutusel uus elektrooniline õppetöö e-päevik, suhtluskeskkond ja õppematerjalide kogu STUUDIUM.

Uus õppeinfosüsteem asub aadressil https://sillamae.ope.ee/.

Uus õppeinfosüsteem võimaldab õpetajatel luua õppegruppe, suhelda õpilastegae-keskkonnas, jagada õppematerjale ja planeerida ruume ja vahendeid õppetööks. Klassijuhatajad ja vanemad saavad hea ülevaate õpilase õppeedukusest ja infost, mida kool või lapsevanem annab.

Uut infosüsteemi arendab OÜ Koodimasin ja see õppeinfosüsteem on kasutusel peaaegu 100-s eesti koolis sh uutes riigigümnaasiumides.