Uus õppeaasta Sillamäe Gümnaasiumis

Sillamäe Gümnaasiumi teadmistepäeva aktusel kuulutas kooli direktor Arno Kaseniit välja uue õppeaasta tähtsamad prioriteedid: jätkata kvaliteetse keskhariduse võimaldamist ja kinni pidada kooli olulistest väärtustest. Uus õppeaasta kuulutati ettevõtlikkuse aastaks. Sillamäe Gümnaasium on ühinenud ettevõtliku kooli programmiga. Koolis toetatakse initsiatiivi ja ettevõtlikkust, õppetöös kasutatakse aktiivse õppe meetodeid.

Sillamäe Gümnaasium jätkab samuti tegevust Tervist Edendavate koolide võrgustikus ning järgib haridus- ja teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud Huvitava kooli põhimõtteid.

Oluliseks ülesandeks uue õppeaasta alguses on Arengukava 2016-2020 koostamine. Samuti on meile oluline meie õpilaste karjäärialane nõustamine ja rohkete valikute pakkumine õpilastele enda õppekava koostamisel. Pakume rohkelt  lisakursusi eksamiainetes: matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles.