Sillamäe Gümnaasiumil on valmimas uus arengukava

On valminud 2 dokumenti: Sillamäe Gümnaasiumi Sisehindmise aruanne 2013-2015 ja Sillamäe Gümnaasiumi arengukava 2016-2020.

Sisehindamise aruande koostamisega alustasime juba kevadel. Moodustasime töörühmad, kes analüüsisid gümnaasiumi tegevuse kõiki valdkondi perioodil 2013-2015.  Teise sammuna tuli kogutud materjal kirjutada kokku ühte dokumenti.  Juuni õppenõukogus arutati dokumenti ja avaldati oma arvamust.  Oma arvamuse dokumendi kohta andis ka õpilasesindus ja hoolekogu. Dokument on saadetud Sillamäe Linnavalitsusele.

Sisehindamise aruande põhjal  koostasime uue arengukava perioodiks 2016-2020. Arengukava käsitleb kõiki arendamist  vajavaid valdkondi  perioodil 2016-2020. Arengukava kohta on oma arvamuse avaldanud õpilasesindus ja hoolekogu.  Arengukava on saadetud Sillamäe Linnavalitsusele kinnitamiseks.

Erika Tambi

Gümnaasiumi arendusjuht