Sillamäe Gümnaasiumi õpilased Riigikogus

Projekt "Minu riik" jätkub ka sellel õppeaastal

 

07.10.2015 külastasid Sillamäe Gümnaasiumi  õpilased  Riigikogu ja Riigikantseleid.

Õppesõit toimus projekti Minu Riik raames. Õpilased said palju huvitavat infot: kuidas juhitakse Eesti riiki, kuidas töötab seadusandlik ja täidesaatev võim. Õpilased said istuda suures valitsuse nõupidamissaalis ministrite töölaua taga, Stenbocki maja pressisaalis. Eriti põnev oli Riigikogu istungitesaalis. Huvi  pakkus kohtumine riigikogu saadiku Dmitri Dmitrijeviga. Toimus elav arvamustevahetus.  

 

Edasi toimus õpetlik ja huvitav loeng Euroopa majas  ja seejärel maitsev lõunasöök. Päeva teisel poolel külastati Eesti Panga muuseumi. Ka siin oli palju huvipakkuvaid vaatamisväärsusi.

Kõigile osalejatele meeldis õppesõit väga.

 

Suur tänu projekti organiseerijatele.

 

Anita Mägi Ja Anastassia Marinina

11. klassi meediakursuse õpilased.