Sillamäe Gümnaasiumis alustas "Liidrite kool"

Sillamäe Gümnaasiumi õpilasomavalitsuses on olulisel kohal lisaks õpilasesinduse tegevusele ka klassivanemate roll. Iga klass on valinud ühe õpilase klassivanemaks, kes esindab klassi ümarlaudade aruteludes, kes on kaasatud oluliste küsimuste arutamisse, mis puudutavad klassi tegevust, kes aitab klassijuhatajal kujundada klassi kui toredat ja sõbralikku gruppi.

Sellel õppeaastal alustas tegevust õpilasliidrite arendamiseks mõeldud kursus "Liidrite kool". "Liidrite kooli" tunnid toimuvad teisipäeviti kl 8.10-8.40. Õpilasjuhtide koolitaja on direktor Arno Kaseniit.

"Liidrite kooli" teemad on olnud: "Juhi või liidri tekkimine või valimine", "Kuidas uurida kaasõpilaste arvamust", "Võimu allikad", "Õpilaste kaasamine otsustamisesse", "Otsustamise viisid ja vormid" jt.

"Liidrite kooli" raames on plaanis kohtuda ettevõtjatega ja külastada juhte ka nende ettevõtetes.

foto on illustratiivne