Sillamäe Gümnaasium osaleb looduse- ja keskkonnahariduse programmis

Sillamäe üldhariduskoolid panid eelmisel õppeaastal "seljad kokku" ja koostöös linnavalitsuse ja koostööpartneritega esitati suuremahuline keskkonnahariduse projekt KIK-ile (Keskkonnainvesteeringute Keskus) toetuse saamiseks. Projekt saigi KIK-i toetuse ja sellel õppeaastal saavadki sajad õpilased osaleda õppekäikudel loodushariduskeskustesse. Gümnaasiumi loodusõppesuuna õpilased saavad käia Aseris, Aidus, Kurtnas ja ka Sillamäel õppekäikudel, kus õpitakse nii keemia, bioloogia, geograafia ja füüsika ainetes läbitud teemasid reaalses (õue)keskkonnas.

Gümnaasiumi keskkonnahariduse õppeprogrammi juhib looduse õppetool eesotsas Sillamäe 2014.a Aasta Õpetaja Irina Ivanovaga.