Veerandi viimasel päeval "ristiti" 10ndikke

Sillamäe Gümnaasiumis nagu ilmselt paljudes teisteski gümnaasiumides on saanud traditsiooniks uute õpilaste vastuvõtmine kooliperre vanemate õpilaste endi poolt korraldatud katsete ja vande võtmisega. Sillamäe Gümnaasiumi 10ndike ristimine toimuski veerandi viimasel koolipäeval.