Gümnaasiumi ümarlaua ettepanekuid viiakse ellu

Sillamäe Gümnaasiumis on saanud traditsiooniks korraldada I veerandi lõpus lastevanemate, õpilaste ja õpetajate ümarlaud. Ümarlaua formaat võimaldab huvigruppidel välja öelda oma arvamusi ja ettepanekuid koolielu puudutavates küsimustes. 13.oktoobril toimuski gümnaasiumis suur ümarlaud, kus toodi välja ligemale 15 erinevat teemat, millest taheti rääkida ja milles formuleeriti probleem, mida tuleks lahendada.

"Kuumemateks" teemadeks kujunesid valikkursused, moodle - õppekeskkonna kasutamine, 0-tund, õpilaste käitumine - hilinemised, vahetusjalatsid, suitsetamine jms. Eriti oluliseks peeti aga söökla töökorraldust ja hommikul söömise võimalusi. Õpilaste poolt tehti ettepanek lühendada keskpäevast söögivaheaega.

Ümarlaual tehtud ettepanekud ja arutelu protokolliti ja kooli juhtkond kavandab tegevused, mis peaksid parandama olukorda või lahendama probleemi. Osalejate arvates on sellised nõupidamised huvigruppide vahel väga olulised. Ümarlauda juhtis matemaatikaõpetaja Natalia Prishvitsyna.