Gümnaasiumi õpilaste vanemate koosolek

Sillamäe Gümnaasium peab oluliseks koostööd kooli õpilaste vanematega. Vähemalt üks kord aastas korraldab  Sillamäe Gümnaasium lastevanemate üldkoosoleku. 2015/2016 õppeaasta esimene

lastevanemate  üldkoosolek toimub 4.novembril kl 18-19 gümnaasiumi aulas.

Päevakorras on

  1. ülevaade 2015/2016 õppeaastal toimunud muudatustest kooli õppe- ja kasvatustöö korraldamisel ja hetkeolukorrast koolis.
  2. lastevanemate esindaja valmimine gümnaasiumi hoolekogusse.

Enne üldkoosolekut on mõnedes klassides toimunud juba ka klassi lastevanemate koosolekud. 13.oktoobril toimus gümnaasiumis ka õpilaste, vanemate ja õpetajate ümarlaud, kus arutati kooli tegevuse erinevaid teemasid ja toodi välja mitmeid ettepanekuid, mida parandada, mida muuta.