KODANIKUPÄEV SILLAMÄE GÜMNAASIUMIS

26. novembril tähistatakse Eesti Vabariigis kodanikupäeva.

Kodanikupäeval tähistatakse Eesti Vabariigi kodanike dokumenteerimise aastapäeva. Nimelt võttis 26. novembril 1918 Maanõukogu vastu määruse “Eesti demokraatilise vabariigi kodakondsuse kohta”, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste “Eesti kodanik”. Sisuliselt oli tegemist Eesti riigi esimese kodakondsusseadusega. Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998. aastast.

Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust. See aitab ühes Iseseisvuspäeva ja Võidupühaga kaasa isamaalisuse ja riikluse hoidmisele Eesti elanikkonna hulgas.

Kodanikupäeva tähistatakse ka Sillamäe Gümnaasiumis. Kl 13.20 kogunevad 10.klasside õpilased osaluskohvikusse, kus arutluse teemadeks on MIGRATSIOON, LIIKUMISVABADUS, ÕIGUS ELULE ja INIMVÄÄRSELE KOHTLEMISELE. Kodanikupäeva külaliseks on ettevõtja ja Riigikogu liige Martin Repinski.