Sillamäe Gümnaasiumi lipu ja vimpli konkurss

Sillamäe Gümnaasium kuulutas välja kooli lipu ja vimpli konkursi. Meie kooli lipp võiks sümboliseerida meie koolipere ühtsust, soovi järgida ühiseid väärtusi ja kaunistada meie üritusi kõrvuti Eesti lipu , Euroopa Liidu lipu ja Sillamäe linna lipuga.

NB! Konkursi tähtaeg on pikendatud kuni 08.02.2016. Ootame Teie kavandid!

Konkursi tingimused on siin