Gümnaasiumi eneseanalüüsi ja koolikultuuri arendusprojekt on käivitunud

Sillamäe Gümnaasium alustas septembris  projekti "Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks"  teostamist koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskuse spetsialistidega. Projekti tegevused toimuvad kolme kuu jooksul nii Sillamäel kui ka Tartus.

Projekti on kaasatud kõik õpetajad, õpilaste esindajad, kooli pidaka esindaja ja kooli juhtkond. Projekti käigus tehakse põhjalik eneseanalüüs, õpitakse ja kavandatakse edasisi tegevusi õppivate kogukondade ja õpilasmentorite süsteemi elluviimiseks. Kõik need tegevused on eesmärgiga muuta koolikultuuri uut õpikäsitust toetavaks.

Projekti ajakava