Gümnaasiumi lapsevanemate ja hoolekogu koosolek

8.veebruaril kl 18 toimub Sillamäe Gümnaasiumi lastevanemate ja hoolekogu koosolek.

Viru 26, Sillamäe Gümnaasiumi aulas.

Päevakorras:

1. Direktori ülevaade Sillamäe Gümnaasiumi tegevusest 2015/2016 õa I poolaastal.

2. Vilistlaste esindaja kinnitamine gümnaasiumi hoolekogusse.

Arno Kaseniit

direktor