Sillamäe linnavalitsus kinnitas gümnaasiumi arengukava 2016.2020

Sillamäe Gümnaasium koostas 2015. aastal koos partneritega uue perioodi arengukava. Uue arengukava periood on seekord viis aastat - aastateks 2016-2020. Arengukava on kooli põhimääruse ja õppekava kõrval kolmas kõige olulisem strateegiline dokument, mis käsitleb kooli hetkeolukorda ja ka tulevikuarenguid peamistes koolielu valdkondades. 18.veebruaril 2016. a Sillamäe linnavalitsuse poolt kinnitatud arengukava on juba kooli II arengukava. Eelmine arengukava 2013-2015. a on peamistes strateegilistes valdkondades edukalt ellu viidud.

Uue arengukava koostamisel osales kogu gümnaasiumi kollektiiv, oma arvamuse gümnaasiumi arengukava kohta andsid ka õpilasesindus ja hoolekogu. Arengukava koostamisele eelnes põhjalik eneseanalüüs ja sisehindamise aruande koostamine.

Tänan kõiki, kes panustasid meie arengukava koostamisse, eriline tänu aga juhtkonnale ja arendusjuht Erika Tambile.

Arno Kaseniit

direktor