Eesti keele kui II keele olümpiaad

Juba kolmandat aastat korraldas Sillamäe Gümnaasiumi keelte õppetool koos Sillamäe eesti keele õpetajate ainesektsiooniga eesti keele kui teise keele olümpiaadi.

Seekord toimus olümpiaad Sillamäe Gümnaasumis 14.märtsil. Olümpiaadide korraldamise eesmärk on toetada eesti keele õppimist ja arendada igakülgselt nii õpilaste keeleoskust kui ka eesti keele õpetajate omavahelist koostööd ja professionaalsust.

Artiklit olümpiaadi kohta loe siit