Sillamäe Gümnaasiumi õpilased õppekäigul VKG-s

Tänu KIK-i poolt rahastatud keskkonnahariduse programmile käisid Sillamäe Gümnaasiumi 11ndate klasside õpilased 29. märtsil järjekordsel õppekäigul Viru Keemia Grupi ettevõttes. Õpilastele tutvustati põlevkivi töötlemise tehnoloogiat, põlevkiviõli ja -gaasi valmistamisprotsessi.

Ida-Virumaa tööstusettevõte VKG on unikaalne ja maailmatasemel -  tehnoloogiline protsess käib kaasaegsete arvutiprogrammide abil ning tarkade inimeste juhtimisel. Ekskursioon tehase ruumides andis muljetavaldava ülevaate VKG tööst. Tehasehoone  katuselt avanes vaade keemistööstuse territooriumile ja ümbrusele.

Peale VKG külastust tehti ka ajalooline ülevaade tööliste elust, Kohtla-Järve arhitektuurist ning põlevkivi tööstuse arengust läbi aastate, alates 1924. aastast. 

Irina Ivanova 

Looduse õppetooli juhataja ,

Julia Zahharova

geograafia õpetaja .