Veeohutusloeng Sillamäe Gümnaasiumis

OHUTUSÕPPE LÄBIMINE ON ELUTÄHTIS!

Ida päästekeskuse ennetustöö spetsialistid  koolitavad meie gümnaasiumi noori teemal „Oska hinnata veekogul olevaid ohtusid!“.

Koolituse eesmärk on tõsta noorte teadlikkust ohutusest veekogu ääres viibides ja aidata kaasa uppunute arvu vähendamisele Eestis. 

Teemad:
  *   Veeohutus talvel, jää sulamine.
  *   Veekogude riskid.
  *   Veeõnnetuse põhjused.
  *   Ohutu käitumine veekogu ääres ja veekogul.
  *   Olukorra hindamine ning väsinud ujuja ja uppuja tunnused.
  *   Päästevahendiga päästmine.

Loeng 11. ja 12.klasside õpilastele algab kl 11.20, loengu pikkus on 45 minutit.

Lisaks pakutakse Sillamäe Gümnaasiumile ka veeohutuse praktilist koolitust, mis viiakse läbi basseinis -  Sillamäe kui mereäärses linnas on ujumisoskus eriti oluline!