Gümnaasiumi õpilasesinduse ettepanekul - igal hommikul sooja putru!

Sillamäe Gümnaasiumi õpilasesindus viis läbi õpilaste seas küsitluse - kes tahaks hommikuti putru süüa. Tulemused olid üllatavad - enam kui 80% õpilastest soovis peale 2.tundi enne lõunasööki süüa veel ka sooja putru. Soe puder on igati tervislik ja ühine pudrusöömine igati sõbralik tegevus. Aitäh õpilasesindusele, klassivanematele ja huvijuht Lada Fomichevale ja peakokk Veera Timoshinale, kes projekti "Hommikupudru" ellu viia aitasid.

Juhtkond ja õpetajad arutasid mitmel korral õpilasesindusega ja klassivanematega enne kui käivitus projekt "Hommikupudru". Süüa saab tasuta vaid siis kui tekib söömata lõunasöökide arvelt kokkuhoid. Otsustati parandada sööjate registreerimist nii järgmise päeva lõunasöögile kui ka hommikusöögile. Täpsema söögi valmistamise planeerimise tõttu saab võimalikuks ka tasuta hommikupudru andmine.