Tööpakkumised 2019/2020

Sillamäe Gümnaasium - peresõbralik tööandja, hea töö- ja arengukeskkond nii töötajatele kui õpilastele!

Meie põhiväärtused 

 • pühendumine, vastutusvõime, koostöö ja avatus, omanäolisus, loovus ja areng,
 • sõbralikkus, ühiskonnale avatus, tihe koostöö kogukonnaga,
 • aktiivsus, mitmekesine omavaheline ja kooliväline suhtlemine,
 • väärtustame õpilaste-õpetajate vahelist usalduslikkust ja koostööd.

 

SILLAMÄE GÜMNAASIUM PAKUB TÖÖD 2019/2020 õppeaastal järgmistel ametikohtadel

 • Majandusainete õpetaja
 • Eesti keele kui II keele õpetaja (osaline või täiskoormus)- konkurss edukalt lõppenud
 • Matemaatikaõpetaja (osaline või täiskoormus)
 • Inglise keele õpetaja (õppetöö eesti keeles) konkurss edukalt lõppenud
 • Keemiaõpetaja  (õppetöö eesti keeles)
 • Bioloogiaõpetaja  (õppetöö eesti keeles)
 • Füüsikaõpetaja (õppetöö eesti keeles)
 • Kunstiõpetaja (õppetöö eesti keeles) - konkurss edukalt lõppenud
 • Kehalise kasvatuse õpetaja (õ(ppetöö eesti keeles) konkurss edukalt lõppenud
 • Ühiskonnaõpetuse õpetaja  (õ(ppetöö eesti keeles) konkurss edukalt lõppenud
 • Haridustehnoloog (osaline tööaeg, eesti keele oskus, projektipõhine töö)
 • Huvijuht-üldpädevuste koordinaator (vajalik eesti keele oskus) konkurss edukalt lõppenud

Palume kandidaadil saata e-posti teel:

 • avaldus,
 • CV,
 • motivatsioonikiri  
 • haridust või kutset tõendava dokumendi koopia
e-posti aadressil silgymnpersonal@gmail.com
 
Täiendav info tel 53363381 (direktor).