Robootika Sillamäe Gümnaasiumis

RoboMiku lahing 2016 Jõhvis

24. aprillil toimus Jõhvi Spordihoones suur üleriigiline robootikavõistlus “RoboMiku lahing 2016”. Võistlusest võttis osa pea 190 meeskonda ligikaudu 500 osalejaga (sh juhendajad). Võistlusalasid oli 13, sh nii robotiehitamist kui ka lihtsalt programmeerimist. Robootikapäeval sai osaleda LEGO Mindstormsi PID algoritmi töötoas, LEGO kiirendusauto ehitamise töötoas ning mõõtu sai võtta ka inimestevahelises SUMO-s.

Meie gümnaasiumit esindas 3 võistkonda:

  • 10 kl. võistkond (10 kl. õpilastele avati sel aastal Robootika kursus)
  • 6-8 kl. õpilased (õpilased, kes käivad Sillamäe Gümnaasiumi Robootika ringis)
  • 11 kl. õpilane, kes programmeeris Scratch baasil mängu.

10 klassi õpilased ja ringitöös osalevad õpilased osalesid esimest korda Lego Sumo turniiril. Selles kategoorias osales kõige rohkem õpilasi – üle 100. Need õpilased jagati 10 alarühma. Kahjuks meie õpilased edasi ei saanud, pidid loovutama koha tugevamatele ja osavamatele. 11 kl. õpilasel Kirill Titovil jäi 3. kohast puudu ainult mõni punkt.

Suur tänu Kirill Titovile, Anoton Antonovile, Viktor Fjodorvile, Sergei Tjulukovile, Artur Võlu, Jegor Antonjukile osavõtu eest ja juhendajatele Igor Prishvitsynile, Aleksei Krutovile ja Sergei Varankinile.

Meie gümnaasium avaldab tänu organisaatoritele, kohtunikele ja kõigile osavõtjatele.

Juba poole aasta pärast toimuvad rahvusvahelised Robotexi võistlused. Soovime, et meie õpilased valmistuksid selleks võistluseks võimalikult hästi ja esindaksid edukalt meie gümnaasiumit ja Sillamäe linna.

Sillamäe Gümnaasiumi robootikaringi eestvedajad Igor Prishvitsyn ja Aleksei Krutov, juhendaja Sergei Varankin