Karjääriteenused

 

KUS ÕPPIDA?

Kõrgkoolid Eestis

Eesti kõrghariduse struktuur

Rakenduskõrgharidus Eestis

Kutsehariduse õppimisvõimalused

TESTID

  1. Testi, mis amet Sulle sobib: https://www.tripod.ee/?invite=14667
  2. Kutse-eelistuse küsimustik: http://www.tootukassa.ee/kysimustik/

Kutsesobivustest

CV Keskuse karjäärikeskus

Tulemused
Gümnaasiumi lõpetaja

  1. mõistab muutuva töömaailma kontseptsiooni ja jälgib tööturu tendentse, oskab tööd otsida ja tööjõuturul konkureerida, on huvitunud vajalike oskuste edasiarendamisest;
  2. tunneb huvi erinevate elukutse, nende jaoks vajalike omaduste ja oskuste vastu ning oskab leida infot ametite ja vastavate haridusvõimaluste kohta;
  3. oskab teha esialgseid pikema- ja lühemaajalisi karjääriplaane, analüüsides oma isiksuse omadusi ning oskusi, väärtushinnanguid ja edukriteeriume;
  4. omab esmaseid teadmisi tööseadusandlusest;
  5. oskab vajadusel abi saamiseks spetsialisti poole pöörduda;
  6. mõistab oma vastutust karjääriotsuste tegemisel, kodanikul on õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta.


Karjäärikoordinaator on õpetaja üldpädevuste koordinaator Air-Kairi Kaasik