Sillamäe Gümnaasiumi keeleõppe projekt "Ole sõbraks..."

Keeleõppe ja lõimumisprojekt  „Ole sõbraks  Otepääl“

4. mail oli Sillamäe Gümnaasiumis rahvarohke.  Sillamäe Gümnaasiumis olid külas Viljandi Gümnaasiumi õpilased. Teoks sai gümnaasiumi projekti "Ole sõbraks Otepääl" planeeritud kohtumine.

Pärast väikest kontserti toimus töö töörühmades, kus  valiti „pealik“ , ühine riietus Otepääl, saadi tuttavaks. Viljandi noortele, kes enamuses olid Sillamäel esimest korda, korraldati väike ekskursioon mereranda.  Saatjateks olid Sillamäe noored. Projekti suhtluskeel on eesti keel, kuida Viljandi õpilastel oli hea võimalus kuulda ka vene keelt..

 Projekti „Ole sõbraks Otepääl“  eesmärgiks on luua võimalused arendada õpilaste eesti keele suhtlusoskusi. Aga samuti teha koolide vahel koostööd rahvusliku mitmekesisuse väärtustamise ja omavaheliste kontaktide loomise eesmärgil. Tutvustada lähemalt Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega noortele  eesti kultuuriruumi - maad, ajalugu, kultuuri. Parandada noorte praktilist eesti keele kasutamist. Aidata parandada ka eesti noorte vene keele oskust.

Projekti rahastab Teadus- ja haridusministeerium. Kokku osaleb projektis 60 noort Viljandist, Loksalt ja Sillamäelt. Esimene tutvumisüritus on selja taga  ja ees ootavad toredad ühised üritused Otepääl  Veski Puhke- ja Spordikeskuses 1. – 5. juunini. 

Projektijuht

 

Margit Karina – Tarassova, eesti keele õpetaja