Sillamäe Gümnaasiumis täna 10. ja 11. klasside õpilastel üleminekueksamid

Sillamäe Gümnaasiumis saab õppida kolmel põhiõppesuunal: reaalsuund, looduse ja keskkonnasuund ja humanitaarsuund. Õppesuuna valinud õpilased õpivad süvandatult ja laiemalt vastava õppesuuna valikaineid, teevad vastaval teemal uurimistöid, osalevad projektides ja sooritavad 10. ja 11.klassis ka vastava õppesuuna eksameid.

Täna, 12.mail teevadki meie 10. ja 11. klasside õpilased üleminekueksameid.

  • Reaalsuuna eksamid on:loogika, füüsika, matemaatika või informaatika ainetes.
  • Looduse õppesuuna eksamid on: geograafias, bioloogias, keemias või füüsikas
  • Humanitaarsuuna eksamid on: vene keeles, ajaloos, kirjanduses või inglise keeles
  • Tavaõppes on eksamid: inglise keeles, matemaatika, eesti keeles või ühiskonnaõpetuses

 Soovime õpilastele edu ja rahulikku närvi!