Täna Sillamäe Gümnaasiumis

Maikuu on Sillamäe Gümnaasiumis väga huvitav ja sisutihe. 12.klassid on sooritanud juba eesti keele ja inglise keele riigieksamid ja lõpetavad veel pooleliolevaid ainekursuseid. Täna, 19.mail on nendel viimane riigieksam - seekord matemaatikas. 10.ndad ja 11ndad klassid on aga teinud üleminekueksamid - eksamid, milleks valmistumine aitab süvendatult õppesuuna aineid omandada.

Täna koolis:

  • 12.klassid teevad matemaatikaeksamit,
  • 11.klassid lähevad peale eesti keele tunde matkale,
  • 10.klassid õpivad ajalugu Sinimägedes ja ajaloomuuseumis,
  • õppealajuhataja Marina Hramtsova ja looduse õppetooli juhataja õp Ivanova on uurimistööde kaitsmisel Vanalinna Koolis,
  • kl 13 on gümnaasiumis külaskäigul HTM delegatsioon eesotsas HTM asekantsleri Madis Lepajõe ja üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaarega.

Toredat koolipäeva kõigil! 

Vitae, non scholae discimus! - õpime elu mitte kooli jaoks!