Sillamäe gümnasistid Tartus õppekäigul

26.mail toimus 10.klasside õppesõit Tartusse. Sõit algas vara ningTartus oli väga tihe ja põnev programm, mille raames õpilastele räägiti Tartu Ülikooli üldistest sisseastumistingimustest, põhjalikumalt oli juttu  humanitaarteaduste valdkonna erialadest ning sotisaalteaduste valdkonna ja ühiskonnateaduste erialadest. Õpilased kuulasid huviga, nendel oli palju küsimusi nii sisseastumise kui ka erialade kohta. Peale selle õpilastel oli võimalus imetleda Tartu Ülikooli peahoonet ja selle uhket aulat.

Ees ootas veel põnevam reisi osa – Tartu Ülikooli kunstimuuseumi ja tähetorni külastamine. Et oleks mugavam liikuda ja kuulata giidi tehti kaks rühma. Üks rühm oli alguses kunstimuuseumis ja pärast käis ka tähetornis. Nii tegi ka teine rühm õpilasi.

Kunstimuueumis ootas meid rõõmsameelne giid, kelle juhendamisel kunstimuuseumi töötoas segasime veest ja kipsipulbrist massi, mille kallasime antiikse pildiga vormi. Niikaua kui see kivistus jutustas giid Vana-Kreeka müüte ja näitas kujusid. Huvitav kogemus oli võimalus proovida antiikaja riideid selga. Kunstimuuseumi külastuse lõpuks said kõik õpilased kaasa kipsist reljeefse pildi, mille üle olid nad väga rõõmsad.

Tähetorniga tutvumine kestis tund aega, mille käigus giid jutustas lugusid maja kunagisest omanikust, selle maja ajaloost, astronoomia ja füüsika nähtustest. Tähetornist juttu tegi huvitavamaks selle interaktiivne pool – erinevad temaatilised mängud, mudelid jne.

Pärast „rasket tööpaeva“ meile oli antud aeg Tartu linnaga tutvumiseks ja jalutamiskäiguks vanalinnas.

Koju jõudsime rõõmsatena ja uute mõtetega oma edasisest eriala valikust. Suur tänu kooli juhtkonnale ja õpetajatele kasuliku õppereisi eest!

10.klasside õpilased