Õppetöö on läbi, elagu õppimine!

Sillamäe Gümnaasiumis möödus viimane õppenädal taas huvitavalt ja samas rutiinselt - toimusid mitmed õppetöö lõpetamise nädalale iseloomulikud üritused- õppereisid, matk Orava tallu, jalgpallivõistlus abituriendid vs gümnaasium jms. Samuti jätkus ka õppetöö ja toimusid ka tunnid, õpetajad panid välja kursusehindeid, reedel kogunes õppenõukogu.

Olulisemaks sündmuseks sai aga 1.juunil alanud eesti keele laager Veski spordi- ja puhketalus Otepää vallas. 30 Sillamäe, 20 Viljandi ja Loksa eesti ja vene kodukeelega gümnasisti ja 6 õpetajat sõitsid kaugele Lõuna-Eestisse, et viie päeva jooksul eesti keele , vene keele, tantsu- ja suhtlemisoskusi arendada.

Jõudu õpetajatele ja toredaid elamusi meie laagrilastele! Ja SUUR AITÄH Haridus- ja teadusministeeriumile ja Kersti Kivirüüdile, kes meie laagri toiumumist toetavad!