Keelelaager «Ole sõbraks Otepääl“ õnnelikult lõppenud

Juuni alguses  oli Otepää Veski Spordi - ja Puhkekeskuses kärarikas. Kauni järve kaldale olid kogunenud kolme gümnaasiumi noored vanuses 16 - 18 aastat, et koos veeta viis sisukat  suvepäeva. Kohal olid Sillamäe Gümnaasiumi, Viljandi Gümnaasiumi ja Loksa Gümnaasiumi noored, kokku 51 inimest.  Algas projekti „Ole sõbraks Otepääl“  teine etapp. Projekti toetas Haridus - ja Teadusministeerium. Projektikonkursi võitis  Sillamäe  Gümnaasiumi projekt „Ole sõbraks Otepääl! Projektijuht Margit Karina - Tarassova. Projekti eesmärgiks oli hariduslik lõimumine koolide vahel. Töökeeleks noortelaagris oli eesti keel   aga tore oli koos õppida ka inglise keelt. Noortelaagris tegelesid õpilastega oma ala spetsialistid. Inglise keelt õpetas Katrin Kõiv, kes töötab Põhja –Ameerika Teabekeskuses õppimisvõimaluste üliõpilasnõustajana. Tantsutunnid viis läbi  Viljandi Gümnaasiumi tantsuõpetaja Ave Alvre, muusika   ja vene kultuuriloo pedagoog oli Viktor Tarassov Narvast   ja eesti kultuuriloo lektor oli Monika Mändmaa Viljandist. Laagri juhataja vastutusrikast ülesannet täitis Lada Fomicheva Sillamäe Gümnaasiumist.

Tegevused vaheldusid noorterühmade vahel. Õhtuti toimusid lõbusad õhtuprogrammid, mille korraldajateks olid noored ise. Vedas ilmaga, kõik päevad olid haruldaselt soojad 26 – 28 kraadi. Noortel oli piiramatu võimalus järves ujuda.  Meeldejääv  oli teine  laagripäev – matkapäev. Jalgsi läbiti 12 km. Veski Spordi – ja Puhkekeskusest  läbi Tehvandi spordimuuseumi Pühajärvele. Jällegi ujumine, lõunasöök Pühajärve Puhkekeskuses ja tagasi koju. Suured tänud Veski Spordi – ja Puhkekeskuse lahketele töötajatele. Kolmanda päeva õhtul toimus kontsert. Külalisesinejaks oli rahvamuusik Ants Taul Riidajast. Paljud noored nägid esmakordselt torupilli ja said seda ka oma käega katsuda. Vaheldumisi torupilli ja lõõtsalugudele laulsid noored ise tuntud rahvuslikke laule, neid mis koos muusikatundides selgeks õpitud. Üllatuskülaliseks oli Sillamäe Gümnaasiumi  direktor Arno Kaseniit, kes oli aega leidnud noori tervitama tulla. Kontserdi lõpus musitseerisid Viktor Tarassov ja Ants Taul koos improviseerides. Nii möödusid viis toredat päeva. Noored leidsid endale sõpru teistest koolidest. On loodud kestvad sõprussidemed ja on  plaan jätkata ühistegevusi  juba järgmisel õppeaastal. Projektijuhina tänan kõiki projektis osalejaid ja toetajaid!

Keeleõppe ja lõimumislaager sai teoks tänu HTM-i ja Sillamäe Linnavalitsuse ja Sillamäe Gümnaasiumi toetusele. Suured tänud Kersti Kivirüüdile HTM-ist ja Viljandi Gümnaasiumile ja Loksa Gümnaasiumile koostöö eest!

Margit Karina – Tarassova

Projektijuht, eesti keele õpetaja