Täna algas malevasuvi!

Juba kolmandat aastat korraldab Sillamäe Gümnaasium õpilasmaleva laagrit. Sel aastal moodustati gümnaasiumi malevarühm vaid 10-st Kannuka ja Vanalinna koolide ja gümnaasiumi õpilasest. Maleva laagri juhataja on Sillamäe Gümnaasiumi huvijuht Lada Fomicheva. Õpilasmaleva rühm töötab 27.juunist kuni 8.juulini peamiselt Sillamäe linna asutustes, tehakse haljastus- ja koristustöid.

Töömalev on hea võimalus veeta kasulikult suvi, saada tööharjumusi ja suhelda toredate eakaaslastega.