Head Uut Õppeaastat!

Sillamäe Gümnaasiumis alustas 5.ndal õppeaastal üle 144 õpilast ja 53 koolitöötajat, nendest 29 õpetajat!

Sillamäe Gümnaasiumi missioon: Parim  koht haridustee jätkamiseks

Meie moto: Vitae, non scholae discimus!

Peamised eesmärgid arengukavas ·       

  • Loome põhikoolide lõpetajatele kõik tingimused üldkeskhariduse omandamiseks.
  • Võimaldame õppe täiel määral eesti keeles vähemalt ühes õppegrupis.
  • Anname võimaluse tutvust teha tööeluga läbi karjäärinõustamise ja eelkutseõppe kursuste.

Gümnaasiumi olulised dokumendid:

 

Toredat uut õppeaastat!