Õppekava lisa 6 Kursuste jaotuskavad

Kursuste jaotuskavad õppeaastati

Statsionaarne õpe

  • Õppeaastal 2016/2017 õppima asunud õpilaste kursuste jaotuskavad

                                                    Reaalõppesuund
                                                    Looduse õppesuund
                                                    Humanitaarõppesuund

  • Õppeaastal 2015/2016 õppima asunud õpilaste kursuste jaotuskava

                                                    Reaalõppesuund
                                                    Looduse õppesuund
                                                    Humanitaarõppesuund

  • Õppeaastal 2014/2015 õppima asunud õpilaste kursuste jaotuskava

                                                    Reaalõppesuund
                                                    Looduse õppesuund
                                                    Humanitaarõppesuund

Mittestatsionaarne õpe