Sillamäe Gümnaasiumis alustas tööd eesti keele keeleklubi

Möödunud pühapäeval, 18.septembril, alustas Sillamäe Gümnaasiumi ruumides tööd eesti keele klubi. Keeleklubi tunde viib läbi tuntud eesti keele kui teise keele ja LAK-õppe spetsialist Ülle Rannut.

Keeleklubi on keeleõppevorm ja meetod, kus vabama suhtlemisega saavutatakse julgus suhelda eesti keeles ja kinnistatakse keeleoskusi mitmekülgselt. Keeleklubi toimumist rahastab integratsiooni sihtasutus MISA . Kleeleklubis osalevad Sillamäe täiskasvanud elanikud.

II keeleklubi Sillamäe Gümnaasiumi ruumides alustab oktoobris.