Sillamäe Gümnaasiumis toimub ettevõtjate koolitus

Sillamäe Gümnaasium teeb juba 4ndat aastat koostööd erinevate koolitajatega. Sel õppeaastal toimuvad gümnaasiumis taas keeltekoolitused ja keelte klubi. 24.septembril aga alustati gümnaasiumi ruumides alustavate ettevõtjate koolitusega.

Kui huvitud ettevõtlusest, siis tule koolitusele!

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja  BDA Consulting OÜ korraldavad

Alustava ettevõtja baaskoolituse

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti. Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

  • Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina kui ettevõtja äriidee ning äriidee arendamine
  • Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja müügiplaan
  • Tootearendus ja teenuse disain
  • Finantsjuhtimine ja -planeerimine
  • Juhtimine

Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

Täiendavat infot leiad siit