Euroopa keeltepäeva tähistamine Sillamäe Gümnaasiumis

Esmaspäeval,  26.  septembril  toimus kooli aulas Euroopa keeltepäevale pühendatud üritus.  Kuna keelepäeva eesmärk on, et  sel päeval räägitakse ja mõeldakse rohkem keeltest, võõrkeelte õppimisest, siis tegidki Sillamäe Gümnaasiumi õpilased temaatilised ettekanded eri keeltes.  Ürituse avas keelte õppetooli juhataja Margit Karina – Tarassova.

Oma avakõnes toonitas ta, et  tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas on vajalik teada vähemalt kolme võõrkeelt ja meie gümnaasiumi õpilastel on võimalus õppida  eesti-, vene-, inglise-, saksa-  ja prantsuse keelt.   12.   klassi õpilane Andrei Morozov jätkas ingliskeelse ettekandega teemal: „ Inglise keel, rahvusvaheline suhtluskeel.“ Edasi esines huvitava ettekandega 11. klassi õpilane Edward Timoska. Tema teemaks oli „ Vene keele, kui emakeele  tähtsusest.“   11. klassi  õpilane Angela Mandel  esines eestikeelse ettekandega teemal: „Miks peab õppima võõrkeeli?“  Üritus lõppes ühislaulu laulmisega   eesti ja inglise keeltes.

Tänan kõiki  esinejaid ja  keelte õppetooli õpetajaid, kes aitasid üritust ette valmistada.

Keelte õppetooli juhataja

 

Margit Karina -Tarassova