Gümnaasiumiõpilased aine- ja keelelõimingu projektiga Lõuna-Eestis.

13 - 14, oktoobril oli Sillamäe Gümnaasiumi õpilastel suurepärane võimalus veeta hilissügisesed päevad looduskaunis Räpina Aianduskoolis ja maalilises Taevaskojas. Meeldejäävad ja huvitavad olid mitmetunnilised matkad kaunitel matkaradadel. Ja mis peamine - lisaks ilusale looduskeskkonnale toimus matk ka eestikeelses keskkonnas -  giidid rääkisid ainult eesti keeles ja see oli väga hea keelepraktika gümnasistidele.
Aine - ja keele lõimumine toimus ka Räpina aianduskoolis. Õpilased tutvusid Räpina Aianduskooliga ja osalesid praktilistes tundides, kus täitsid ülesandeid  maastikuplaneerimise ja lillekasvatuse valdkondades.
Teadmisi Põlvamaast lisasid õpilaste ettekanded.
 
Täname Sillamäe Gümnaasiumi juhtkonda, õpetajaid ja rahalise toetuse eest Haridus- ja teadusministeeriumi. 

Irina Ivanova, looduse õppetooli juhataja

Margit Karina -Tarassova, keelte õppetooli juhataja