Uus õppeveerand Sillamäe Gümnaasiumis

2016/2017 õppeaasta I veerandit meie gümnaasiumis iseloomustas väga intensiivne ja huvitav õppimine. Gümnaasiumi 10ndasse klassi tulnud 50 õpilast kohanesid meie õppekorralduse ja koolimajaga, võtsid aktiivselt osa kõikidest õppekäikudest ja klassivälistest üritustest ja projektidest.

Septembris toimusid lisaks plaanipärasele õppetööle ka külalistunnid ja traditsioonilised teemaüritused. Toimus traditsiooniline liikumise ja spordinädal, mille raames olime ühe koolipäeva Alutaguse spordikeskuses orienteerumas. Õpilased tegid valikkursuste ja -ainete valikuid. Õpilasesindus valis uusi liikmeid, klassid valisid klassivanemad.

Oktoober algas õpilasomavalitsuse ja õpetajate päeva tähistamisega. Eelmise õppeaasta parimaks õpetajaks tunnistati matemaatikaõpetaja Irina Suvorova. Oktoobrikuus alustasime taas keskkonnaharidusprogrammiga, mida juhib õpetaja Irina Ivanova. Klassijuhatajad ja õppesuundade juhid korraldasid karjäärivaliku teemalisi õppekäike, kooli kõlastasid Rajaleidja karjääriunõustajad jne.

13.-14.oktoobril sai teoks HTM toetusel eesti keele ja loodusainete lõimingulaager Lõuna-Eestis - Räpina Aianduskoolis ja Salamaal. 20.oktoobril oli meil kogu kooli haarav projektipäev. Sõideti õppima väljaspool kooli ja Sillamäed. Reaalõppesuuna õpilased sõitsid Tallinna Tehnikaülikooli, 11.klassid õppisid Lahemaal Palmses ja Sagadis eesti keelt, ajalugu ja kultuuri. Humanitaarsuuna ja loodussuuna õpilased käisid õppekäigul Tartus Ülikoolis,  Biomeedikumis ja külastasid kunstimuuseumi.

Sillamäe Gümnaasium aitas korraldada ülevabariikliku programmeerimisnädala CodeWeek raames õppepäeva, millest võttis osa üle 100 õpilase Sillamäe linna koolidest. Tegime ettevalmistusi robootikaringi avamiseks. Alustasid pallimängude ja muude huvialade ringid.

Õppeveerandi lõpunädalal toimus aga traditsiooniline juhtkonna ja õpilasomavalitsuse esindajate ümarlaud. Veerand kulmineerus aga 10ndike pühitsemisega meie gümnaasiumi täieõiguslikeks liikmeteks. Tavapäraselt valmistas pühitsemise ette 11.klass.

Sillamäe Gümnaasium sai oktoobri lõpus kõrge tunnustuse HITSA-lt- pronkstase kategoorias "Digitaalselt aktiivne kool".

Koolivaheaeg oli loodetavasti heaks puhkuseks nii õpilastele kui ka õpetajatele. Osa meist puhkas aktiivselt - osalesime koolitustel ja korraldasime õppimist ka koolis. Koolivaheaja esimesel päeval käisime õpetajatega külas Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis. Kolmapäeval käis õpetajatele väärtustemängu korraldamas Tartu Ülikooli Eetikakeskus. 

Head uut algavat õppeveerandit! Ootan teid kõiki taas kooli!

Arno Kaseniit

direktor